Op Prinsjesdag is het Belastingplan voor 2016 gepresenteerd. Minister Kamp van Economische zaken wil WBSO en RDA gaan samenvoegen in een RSO-regeling. Deze regeling, die bestaande regelingen S&O-afdrachtvermindering en de Research & Development Aftrek (RDA) samenvoegt, gaat vanaf 1 januari 2016 in werking treden.

De naam RDA zal komen te vervallen. Door grote naamsbekendheid in binnen en buitenland zal WBSO nog wel gehandhaafd worden. Alle R&D-kosten: loonkosten, overige kosten en uitgaven zullen binnen deze geïntegreerde regeling vallen binnen de afdrachtvermindering.

Percentages

Het beschikbare budget voor de S&O-afdrachtsvermindering in 2016 bedraagt € 1.143 miljoen. In 2016 zullen de twee schijven van de nu 35 en 14 procent, gaan naar 32 en 16 procent. De te gebruiken schijf is afhankelijk van de totaal gemaakte S&O kosten.

De grens tussen de eerste schijf zal gaan naar 350.000 euro. Dit bedrag ligt nu nog op 250.000 euro. Hiernaast zal er een verhoogd starterspercentage van de eerste schijf blijven bestaan. Dit verandert van 50 naar 40 procent.

In de nieuwe regeling bestaat geen maximum meer voor de in aanmerking te nemen afdrachtvermindering op de te betalen loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen binnen de S&O-afdrachtvermindering. De geïntegreerde regeling wordt op dezelfde wijze verrekend als bij de huidige afdrachtvermindering voor S&O.

De aangepaste regeling kan ook van toepassing zijn op uw onderneming. Maak gebruik van MijnSubsidie, als u benieuwd bent of u volgend jaar in aanmerking komt voor WBSO.