Meer over Innovatiebox

De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. Ondernemers die winst maken met innovatieve activiteiten kunnen er gebruik van maken. Over deze winsten geldt dan een belastingtarief van effectief 5% in plaats van 20 of 25%. Dit levert een aanzienlijk belastingvoordeel op. De Innovatiebox is een van de maatregelen waarmee de overheid innovatie in Nederland wil bevorderen.

De Innovatiebox

Zijn uw activiteiten vernieuwend? En maakt u winst? Dan kunt u de winst uit die activiteiten bij uw aangifte vennootschapsbelasting mogelijk onderbrengen in een speciale tariefbox: de Innovatiebox. U betaalt dan minder belasting. Voorwaarde is wel dat u een octrooi of een buitenlands patent heeft of dat u gebruik maakt van de WBSO-regeling.

Rekenvoorbeeld

U ontwikkelt zelf een nieuw product. Voor de loonkosten krijgt u een S&O-verklaring via de WBSO. De eerste twee jaar maakt u elk jaar € 200.000 (voortbrengings)kosten om het product te ontwikkelen. Aan het begin van het derde jaar komt het product op de markt. Het product levert drie jaar lang opbrengsten op, waarvan € 250.000 per jaar is toe te rekenen aan de innovatie waarvoor u een S&O- verklaring hebt ontvangen. Er geldt wel een zogenoemde boxdrempel. De voordelen die uw innovatie of technologie oplevert, zijn pas laag belast als u de voortbrengingskosten hebt gecompenseerd.